Kuinka paljon maksaa mobiilisovelluksen tekeminen? (2024)

Blog

Mobiilisovelluskehitys on monivaiheinen prosessi, joka vaatii erilaisten teknologioiden ja osaamisten yhdistämistä. Kuten web-sovelluksissa, hinta voi vaihdella huomattavasti riippuen monista tekijöistä, kuten sovelluksen monimutkaisuudesta, käytetyistä teknologioista ja integroitavista ominaisuuksista. Tässä blogissa käsittelemme, miksi eri sovellukset maksavat eri verran ja mitkä tekijät vaikuttavat mobiilisovelluksen kehityksen hintaan.


Käyttöliittymäsuunnittelu (UI/UX)

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä (UI) ja käyttökokemus (UX) ovat keskeisiä tekijöitä menestyksekkään mobiilisovelluksen kehittämisessä. UI/UX-suunnittelu ei ole pelkästään esteettistä, vaan se kattaa käyttäjän vuorovaikutuksen sovelluksen kanssa, mukaan lukien helppokäyttöisyyden ja intuitiivisuuden. Laadukas suunnittelu vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mikä voi nostaa sovelluksen kehittämisen kustannuksia. Mitä monimutkaisempi ja yksilöllisempi suunnittelu, sitä korkeammat ovat kustannukset.
Frontend-kehitys

Frontend-kehityksessä kehitetään sovelluksen käyttöliittymä. Tähän voi käyttää useita eri teknologioita, joista kaksi suosittua ovat React Native ja Flutter-teknologiat. Nämä ovat suosittuja valintoja mobiilisovellusten kehittäjien keskuudessa, sillä ne mahdollistavat sovellusten kehittämisen sekä iOS- että Android-alustoille yhdestä koodikannasta. Tämä "write once, run anywhere" -lähestymistapa vähentää kehityskustannuksia ja nopeuttaa tuotekehityksen aikataulua, sillä se vähentää tarvetta kirjoittaa erillistä koodia kullekin alustalle.


React Native on Facebookin kehittämä avoimen lähdekoodin kehys, joka mahdollistaa natiivien mobiilisovellusten kehittämisen käyttämällä JavaScriptiä ja React-kirjastoa. Ohjelmistokehitys React Nativella on erittäin suosittua kehittäjien keskuudessa sen joustavuuden, tehokkuuden ja laajan yhteisön tukeman ekosysteemin ansiosta. Tämä mahdollistaa sujuvan käyttäjäkokemuksen ja tehokkaan suorituskyvyn. Tietyt natiivitoiminnot voivat vaatia lisäkoodia Androidille ja iOS:lle, mutta lähtökohtaisesti sama koodi toimii molemmilla alustoilla.

Lue lisää React Nativesta


Flutter on Googlen avoimen lähdekoodin kehys, joka käyttää Dart-ohjelmointikieltä. Flutterin avulla kehittäjät voivat luoda sovelluksia nopeasti, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan sovelluksiin, joissa on monimutkaisia animaatioita ja intensiivisiä käyttöliittymiä. Lisäksi Flutterin aktiivinen käyttäjäyhteisö takaa kattavan valikoiman valmiita plugineja ja avoimenläähteenkoodia, jotka nopeuttavat kehitysprosessia ja mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen.


Lue lisää Flutterista

Vaikka molemmat teknologiat tarjoavat mahdollisuuden kehittää sovelluksia molemmille suurille alustoille yhdestä koodikannasta, ne eivät aina vähennä työmäärää lineaarisesti. Vaativat ominaisuudet, kuten laitteiston syvällinen integrointi tai erittäin räätälöidyt komponentit, voivat vaatia lisäkoodausta ja erityisosaamista, mikä voi nostaa projektin kokonaishintaa. Tämän vuoksi on tärkeää arvioida kunkin projektin vaatimukset huolellisesti ja valita teknologia, joka parhaiten vastaa sovelluksen tavoitteita ja budjettia.
Backend-kehitys

Backend on kuin sovelluksen moottori, joka huolehtii tietojen käsittelystä, tietokantaintegraatioista ja palvelinlogiikasta. Backend-kehityksen vaativuus ja monimutkaisuus vaihtelevat suuresti sovelluksen tarpeiden mukaan. Monipuolisemmat toiminnot, kuten käyttäjätietojen käsittely, maksutapahtumat tai reaaliaikainen datan synkronointi, vaativat laajempaa ja kalliimpaa backend-ratkaisua.


Natiivi ominaisuudet

Mobiilisovelluksen hintaan vaikuttavat merkittävästi lisäominaisuudet kuten kameran käyttö, GPS, Bluetooth-integraatio ja muut sensorit. Nämä ominaisuudet vaativat erikoisosaamista, sillä ne eivät ainoastaan lisää teknisen toteutuksen monimutkaisuutta, vaan usein myös vaativat tarkkaa suunnittelua ja testausta varmistaakseen, että sovellus toimii eri laitteilla ja käyttöympäristöissä luotettavasti.

Esimerkiksi kameran käyttöön voi kuulua esimerkiksi kasvojentunnistus ja QR-koodin skannaus. Tällaisten ominaisuuksien käyttö vaatii edistyneitä algoritmeja ja usein kolmannen osapuolen kirjastojen käyttöä, mikä lisää kehitysaikaa ja täten projektin kustannuksia. Lisäominaisuudet tuovat lisäarvoa sovellukselle, mutta samalla lisäävät teknistä monimutkaisuutta ja siten vaikuttavat mobiilisovelluksen hintaan.


Ylläpito ja päivitykset

Sovelluksen julkaisun jälkeinen ylläpito, kuten tietoturvapäivitykset, käyttöjärjestelmien päivitysten mukana pysyminen ja uusien toimintojen lisääminen, vaikuttavat myös kokonaiskustannuksiin. Aktiivinen ylläpito mahdollistaa jatkuvan parannuksen sovelluksen toiminnallisuudessa. Uusien ominaisuuksien lisääminen ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen vastaamaan asiakkaiden palautetta ja muuttuvia markkinatilanteita ovat keskeisiä toimenpiteitä, jotka auttavat pitämään sovelluksen kilpailukykyisenä.


Yhteenveto

Mobiilisovelluksen kehittämisen hinta voi vaihdella suuresti riippuen lukuisista tekijöistä. Kustannukset määräytyvät pitkälti projektin vaatiman työmäärän, käytettyjen teknologioiden ja sovelluksen vaatimien ominaisuuksien perusteella. On tärkeää arvioida tarkasti sovelluksen tavoitteet ja tarpeet sekä valita oikeat teknologiat ja tiimi, joka voi toteuttaa nämä vaatimukset budjetin ja aikataulun puitteissa. Yleensä projektien loppusumma sijoittuu johonkin välille 10 000€-100 000€.

Reserve a meeting or contact us directly

If you have any questions or would like to discuss your project with us, feel free to give us a call directly or book a meeting with us.

ReferenceSection.GeekLabImgAlt
Jesse Lempiäinen Geeklab Co-Founder & CEO

“SauceSoft did what every SaaS developer wished that an oursourced team would; outrageous quality with a fast schedule while keeping it cost effective.”

Janus Joenpolvi, SauceSoft Co-Founder Janus Joenpolvi Co-Founder, Business & Sales [email protected] +358 50 466 7127
Book a meeting

Our site uses cookies 🍪

Cookies enable the website to work as intended.
You can find more information about cookies from here.